3. zápis z jednání LK z 22.3.2017

Zápis provedl: prof. Polák

Přítomni:
– za komoru akademických pracovníků: Bubeník, Košatka, Pazderka, Pešková, Polák, Vašková
– za studentskou komoru: Bouška, Fíla, Hlavatá, Najmanová.
Předmětem jednání legislativní komise AS FSv byl návrh vnitřního předpisu Fakulty stavební:
–„Jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební“,
který byl vydán 20.3. 2017.
Vznesené připomínky jednotlivých účastníků jednání byly po diskuzi zapracovány do nové verze tohoto předpisu, která byla všem členům AS FSv zpřístupněna 23. 3. 2017.
Dne 23. 3. 2017 Michal Polák

2. zápis z jednání LK z 15.3.2017

Zápis provedl: prof. Polák
Přítomni:
–za komoru akademických pracovníků: Bubeník, Košatka, Pazderka, Pešková, Polák, Vašková
–za studentskou komoru: Fíla, Hlavatá.
Předmětem jednání legislativní komise AS FSv byl návrh vnitřního předpisu Fakulty stavební:
–„Volební řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební“,
který byl vydán 7.3. 2017.
Vznesené připomínky jednotlivých účastníků jednání byly po diskuzi zapracovány do nové verze tohoto předpisu, která byla všem členům AS FSv zpřístupněna 20. 3. 2017.
Dne 23. 3. 2017 Michal Polák

1. zápis z jednání LK z 1.3.2017

Zapsal: prof. Polák

Přítomni: za komoru akademických pracovníků: Bubeník, Košatka, Pazderka, Pešková, Polák
za studentskou komoru: Bouška, Fíla, Mára, Najmanová.
Předmětem jednání legislativní komise AS FSv byly návrhy dvou vnitřních předpisů Fakulty stavební:
–„Jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební“,
–„Volební řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební“, které byly vydány 27. 2. 2017.
Vzhledem k omezenému času a většímu počtu připomínek byl projednán pouze návrh Jednacího řádu AS FSv. Vznesené připomínky jednotlivých účastníků jednání byly po diskuzi zapracovány do nové verze tohoto předpisu, která bude všem členům AS FSv zpřístupněna do 7. 3. 2017.
Dne 2. 3. 2017 Michal Polák