Budoucí děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze, prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
Fakulta stavební ČVUT v Praze bude mít nového děkana. Od února příštího roku se jím stane prof. Ing. Jiří Máca, CSc., současný vedoucí Katedry mechaniky, proděkan pro pedagogickou činnost a statutární zástupce děkanky. Akademický senát ho do čela fakulty zvolil 18. října 2017 většinou hlasů hned v prvním kole tajného hlasování. Po jmenování do funkce rektorem ČVUT nahradí od 1. února 2018 současnou děkanku fakulty prof. Ing. Alenu Kohoutkovou, CSc., která stála v čele fakulty po dvě funkční období a nemohla tak znovu kandidovat. Prof. Máca získal celkem 20 hlasů ze 29 přítomných senátorů (jeden senátor se pro nemoc omluvil), přičemž mu pro jeho zvolení stačilo nejméně 16 platných hlasů. Co od nového děkana můžeme očekávat, jaké má plány do budoucna, nebo co rád podniká ve svém volném čase, se dočtete na následujících řádcích.