Veronika<br>Hlavatá

Veronika
Hlavatá

předsedkyně SKAS
členka Pedagogické komise
členka Technické komise

Napsat Veronice

Robert<br>Bouška

Robert
Bouška

správce webu
správce FB
člen Pedagogické komise
člen Ekonomické komise
člen Legislativní komise

Napsat Robovi

Jiří<br>Fíla

Jiří
Fíla

člen Pedagogické komise
člen Ekonomické komise
člen Legislativní komise

Napsat Jirkovi

Ondřej<br>Franek

Ondřej
Franek

Napsat Ondrovi

Eva<br>Hájková

Eva
Hájková

členka Technické komise

Napsat Evě

Lenka<br>Laiblová

Lenka
Laiblová

členka Technické komise

Napsat Lence

Michal<br>Mára

Michal
Mára

člen Ekonomické komise
člen Legislativní komise

Napsat Michalovi

Hana<br>Najmanová

Hana
Najmanová

tajemnice SKAS
nástěnkářka SKAS
členka Ekonomické komise
členka Legislativní komise

Napsat Hance

Milan<br>Rada

Milan
Rada

správce FB
člen Technické komise

Napsat Milanovi

Lenka<br>Scheinherrová

Lenka
Scheinherrová

šéfredaktorka webu
členka Pedagogické komise
členka Ekonomické komise

Napsat Lence

Magdaléna<br>Šefflová

Magdaléna
Šefflová

členka Pedagogické komise

Napsat Magdě

Tomáš<br>Vlach

Tomáš
Vlach

člen Ekonomické komise

Napsat Tomášovi