ČLENOVÉ SKAS

Studentská komora má 12 členů, kteří jsou stejně jako všichni členové AS voleni přímou tajnou volbou studenty i zaměstnanci na tříleté funkční období.


Pro přesměrování na osobní stránky jednotlivých senátorů stačí kliknout na jejich fotku.

Anna Marie Černá

místopředsedkyně AS - studentka
členka hospodářské komise AS
členka technické komise AS
členka ekonomické komise AS 
členka pedagogické komise AS

Nicole Ammerová

členka pedagogické komise AS

Tomáš David

člen technické komise

Hana Braunová

členka technické komise AS
členka ekonomické komise AS
členka pedagogické komise AS

Petr Hotěk

člen technické komise AS

David Hes

student doktorského studijního programu Pozemní stavby

člen technické komise AS
člen pedagogické komise AS

Jana Kovandová

studentka magisterského studia, zaměření
na ocelové konstrukce

členka technické komise AS

Patrik Kučera

člen ekonomické komise AS 
člen legislativní komise AS

Martin Mildner

člen ekonomické komise AS
člen pedagogické komise A

Martin Schwarz

student programu A+S a aktivní člen fakultního studentského spolku ŠTUK

člen technické komise AS
člen ekonomické komise AS

Jakub Šejna

student doktorského studia se zaměřením na požární odolnost ocelových a dřevěných konstrukcí

člen technické komise AS
člen legislativní komise AS

Ondřej Váňa

student Geodézie a kartografie se specializací Inženýrská geodézie

člen technické komise AS
člen pedagogickékomise AS

E-mail

skas.fsv@gmail.com

Instagram

skas_fsv

Místnost

D1019

Adresa

Thákurova 2077/7
160 00 Praha 6 – Dejvice