ČLENOVÉ SKAS

Studentská komora má 12 členů, kteří jsou stejně jako všichni členové AS voleni přímou tajnou volbou studenty i zaměstnanci na tříleté funkční období.


Pro přesměrování na osobní stránky jednotlivých senátorů stačí kliknout na jejich fotku.

Anna Marie Černá

místopředseda AS - student
člen hospodářské komise AS
člen technické komise AS
člen ekonomické komise AS 
člen pedagogické komise AS

Nicole Ammerová

člen pedagogické komise AS

Veronika Blovská

člen ekonomické komise AS 
člen legislativní komise AS

Hana Braunová

člen technické komise AS
člen ekonomické komise AS
člen pedagogické komise AS

Petr Hotěk


David Hes

člen technické komise AS
člen pedagogické komise AS

Jana Kovandová

Studentka bakalářského studia, zaměření na ocelové konstrukce.

člen technické komise AS

Patrik Kučera

člen ekonomické komise AS 
člen legislativní komise AS

Martin Mildner

člen ekonomické komise AS
člen pedagogické komise AS

Martin Schwarz

Student programu A+S a aktivní člen fakultního studentského spolku ŠTUK

člen technické komise AS
člen ekonomické komise AS


Jakub Šejna

Student doktorského studia se zaměřením na požární odolnost ocelových a dřevěných konstrukcí

člen technické komise AS
člen legislativní komise AS


Ondřej Váňa

Student Geodézie a kartografie se specializací Inženýrská geodézie

člen technické komise AS
člen pedagogickékomise AS