1. zápis z jednání TK z 8.2.20171. zápis z jednání TK z 8.2.2017

Zápis provedl: Ing. Chalupa

Přítomni: Bubeník, Jíra, Kašpar, Litoš, Pazderka, Polák, Mára, Hlavatá, Rada, Fíla, Hájková, Laiblová, Scheinherrová, Bouška, Chalupa

  • Parkování v Kolejní ulici

– nové parkovací karty pro zaměstnance FSv, číslované s uvedením katedry; kontrola karet MP, doporučena úprava dodatkové tabule „Mimo držitelů parkovacích karet“

  • Parkovaní za budovou D

– vjezd z Bílé, projekt parkovacího domu

  • Parkování pod budovou FA

– požadavek na zrušení kategorie abonentů typu A, příští schůzka TK s prof. Šenbergerem

  • Nefunkční skříňky v suterénu budovy C

– doporučena výměna zámků

  • Tříděný a nebezpečný odpad

– doporučena kontrola dodržování pravidel nakládání s odpadem

  • Informační systém v prostorách FSv

– doporučena revize stávajícího informačního systému popř. návrh nového

  • Bufet

– stížnosti na sortiment a ceny, absence „zdravé výživy; pracovní skupina Kašpar, Hlavatá, Rada, Fíla, Scheinherrová připraví souhrn připomínek pro schůzku TK s vedením bufetu a SÚZu