2. zápis z jednání TK z 1.3.20172. zápis z jednání TK z 1.3.2017

Zápis provedl: Ing. Chalupa

Přítomni: Bubeník, Jíra, Litoš, Pazderka, Polák, Mára, Hlavatá, Fíla, Laiblová, Scheinherrová, Pollert, Šikola, Dočkal, Cajthaml, Chalupa       host Šenberger

  • Parkování

– parkoviště vjezd z ulice Bílé, cca 35 míst, parkování fakultních vozů, způsob využití ostatních míst – návštěvy, definovaná skupina uživatelů (VIP, K9xx)

– parkovací dům – studie, doporučeno usnesení : AS FSv ČVUT ukládá vedení fakulty aby se zabývalo projektem parkovacího domu.

  • Informace o připravovaných projektech (Šenberger)

– rekonstrukce poslucháren v budově B (zahájení stavby v létě, dokončení květen 2018), přestavba budovy H (projekt připraven), fasáda budovy B (soutěž na projektanta, nabídky od 5 do 25 mil.), vzduchotechnika v budově A

  • Čítárna s kavárnou

– realizace léto 2017, projekt arch. Zoula

  • Informační systém FSv

– informační kiosek u vstupu, dispoziční plán (Cajthaml)

  • Bufet

– informace o schůzce s ředitelem SÚZ (Mára), příprava ankety (Hlavatá)

  • Stojany na kola

– diskuze k umístění stojanů

  • Sdílení dokumentů AS

–sharepoint (Mára, Pollert připraví prezentaci na zasedání AS)

  • Web

– chybějící nebo špatně dohledatelné informace o některých aktivitách na fsv (posilovna, fotostudio apod. – PR)