3. zápis z jednání TK z 22.3.20173. zápis z jednání TK z 22.3.2017

Zápis provedl: Ing. Chalupa

Přítomni: Bubeník, Jíra, Litoš, Pazderka, Polák, Hlavatá, Fíla, Rada, Najmanová, Hájková, Pollert, Dočkal, Chalupa; hosté: Šenberger, Vlasák, Merta, Dukát

  • Občerstvení před fakultou

– informace od p.Merty a Dukáta o záměru zřídit v prostoru infocentra sezonní občerstvení, doporučeno kontaktovat PR odd rektorátu, variantní možnost v prostoru vstupu do objektu A od NTK popř. čítárna

  • Žluté skříňky v suterénu

– do konce března prototyp

  • Smlouva mobilního operátora s ČVUT popř. fakultou

– smlouva skončila ke konci roku, dotaz na velký senát zda něco v této oblasti plánuje

  • Informační systém FSv

– informační kiosek u vstupu, doporučena prohlídka obdobného zařízení na FS

  • Akce rekonstrukce poslucháren zrušena

– z důvodu nezařazení do plánu investičních záměrů MŠ, informace bude podána na následujícím zasedání AS (Šenberger)

  • Plánované rekonstrukce pro nejbližší období

– čítárna, vzduchotechnika budova A (1np), náhrada parního topení v suterénu C

  • Využití volných míst parkoviště za budovou D vedoucími kateder a vedením (Vlasák)
  • Sdílení dokumentů AS

– příprava šablony pracovníkem VIC (Pollert)