4. zápis z jednání TK z 18.5.20174. zápis z jednání TK z 18.5.2017

Zápis provedl: Ing. Chalupa

TK projednala záměr obnovy počítačové sítě v budově B, jejím důvodem je špatný stav současných rozvodů a síťových prvků, který má vliv na chod celé fakulty. Projekt je navržen v minimálním rozsahu (cca 8 mil. Kč),  aby byla zachována funkčnost sítě do doby rekonstrukce budovy B (nejdříve 2019 – součástí rekonstrukce bude i nová počítačová síť). TK navrhuje do usnesení AS tento bod:

AS doporučuje projekt rekonstrukce počítačové sítě v budově B k realizaci v nejkratším možném termínu.