AKTUÁLNÍ INFO K OTEVŘENÍ ŠKOL; aktualizace 12.5.AKTUÁLNÍ INFO K OTEVŘENÍ ŠKOL; aktualizace 12.5.

Vážení studenti, Vážení kolegové,

podle nového příkazu rektora se již může scházet až 15 studentů. Termíny kontaktních zkoušek budou vypisovány centrálně.
Pro uchazeče o studium bude odpuštěna zkouška z matematiky.

Dále dne 30.4.2020 bylo vydáno Opatření děkana č. 10/2020 ( https://www.fsv.cvut.cz/legislat/od102020.php), kde děkan FSv ČVUT v Praze (prof. Máca) nařizuje, jak budou zakončeny předměty (zápočet, zkouška – dále vypisuje seznam předmětů, které lze zakončit i kontaktně) a státních zkoušek. Dále je potřeb vzít v úvahu, že do 11.5.2020 by Vás měl Váš zkoušející seznámit s průběhem zkoušky. Upozorňujeme, že zkouškové období je v ojedinělých případech prodlouženo do září.

Také upozorňujeme na upravený časový plán tohoto akademického roku, zvláště pro ty, jenž konají státní zkoušky ( https://www.fsv.cvut.cz/student/cal1920.pdf)

Prosíme, nepanikařte. Sledujte proto pečlivě Váš email, stránky našeho senátu, případně FB ,,velkého” senátu ČVUT v Praze.

Děkujeme!