Schůze komisí 29.4.2020Schůze komisí 29.4.2020

Společné zasedání komisí senátu mělo na programu několik bodů. Mimo jiné byly projednány i následující body:

  1. Pro chod fakulty jsou nadále rohodující informace, který nařídí příkazy rektory univerzity ČVUT v Praze, nikoliv pouze od vlády
  2. Až 92% zkoušek lze pro letošní výjimečný stav provést v online režimu. Do 11.5.2020 jsou zkoušející povinni ohlásit průběhy zkoušek svým studentům.
  3. Je jisté, že letošní průběh státních zkoušek proběhne v polodistanční výuce. (např. účastník s tajemníkem komise v budově fakulty, zbytek online, nebo jiné varianty…)
  4. Výuka do konce semestru poběží pouze online. Kontaktně jsou povoleny pouze konzultace pouze v počtu 5 osob včetně vyučujícího.

Na ekonomické komisi, která zasedala ve stejný den, byla představena zpráva za hospodaření pro rok 2019, kterou čeká schválení.