Telekonference 6.5.2020Telekonference 6.5.2020

Byly chváleny následující koncepty:

  1. Rozdělení provozních zdrojů FSv na rok 2020
  2. změna Organizačního řádu FSv
  3. úprava podmínek pro přijetí ke studiu na FSv pro rok 2020/2021, přesněji upouští se hlavně od zkoušky z matematiky
  4. Projednání a schválení k dalšímu řízení akreditaci studijního programu Management a ekonomika ve stavebnictví
  5. výroční zprávu o činnosti AS FSv za rok 2019

Dále AS FSv doporučil vedení fakulty v souvislosti s rekonstrukcí poslucháren budovy B, aby zahrádka před budovou fakulty nebyla odstraněná, ale pouze omezená!!