PŘÍKAZ DĚKANA č.1/2020PŘÍKAZ DĚKANA č.1/2020

Dnes byl rozeslán všem studentům FSv ČVUT v Praze email od tajmeníka fakulty, pana Dr. Matějky, který informuje o vydaném příkazu děkana, který se opírá o již zrušený příkaz rektora. Tento příkaz shrnuje informace týkající se omezeného provozu fakulty v období následujících 14 dnů (do 31.5.2020). Více: https://www.fsv.cvut.cz/legislat/pd012020.php

Dále lze předpokládat, že 1.6.2020 vyjde v platnost příkaz děkana č. 2/2020, který se bude zajímat hlavně rozvolnění opatření v omezeném režimu.