Informace ke zkouškám – letní semestr 2020Informace ke zkouškám – letní semestr 2020

Díky přijatým usnesením, budou letošní zkoušky provedeny ve třech režimech. Pokud si toto nepřejete číst, můžete využít naše video, které máme na instagramovém profilu! 🙂

  1. KONTAKTNÍ ZKOUŠENÍ
Od pondělí 25.5.2020 začne kontaktní zkoušení předmětů stanovených v Opatření děkana č.10/2020 (https://www.fsv.cvut.cz/legislat/od102020.php). V mailu, který byl zaslán na emailové adresy, bylo i toto desatero: 
1. Dodržujte bezpečné rozestupy 1,5 m 
2. V budově fakulty noste roušky nebo jinou ochranu dýchacích cest. Roušku lze odložit při dodržení bezpečné vzdálenosti 1,5 metru nebo při konzumaci jídel a nápojů 
3. Dbejte zvýšené hygieny desinfekce rukou je k dispozici na hlavní vrátnici 
4. Neshlukujte se 
5. Hned po skončení zkoušky, výuky nebo konzultace opusťte fakultu 6.        Pro kontaktní zkoušení jsou vymezené posluchárny v budově C 
7. Pro konzultace se skupinami studentů místnosti B-374, B-480, A-333 a A-434  
8. Pokud se necítíte dobře, vraťte se raději hned domů 
9. Dbejte příkazů děkana 
10.  Chraňte sebe, chraňte druhé 

2. POLOKONTAKTNÍ ZKOUŠENÍ

Je možné v ojedinělých případech provést zkoušku online a test napsat kontaktně na půdě fakulty. Pokud půjde o psaní na fakultě je třeba dbát opatření psaných výše!

3. DISTANČNÍ ZKOUŠENÍ

Zbytek předmětů neuvedených v odkaze výše, bude pro tento semestr zakončení online. Ať už pomocí testu v moodle nebo ústní zkoušky v MS Teams apod. Záleží vždy na Vašem zkoušejícím.

Informace na závěr. Do 15.5.2020 Vás měl Váš zkoušející informovat o průběhu zkoušky. Dále dle domluvy ze zkoušejícím!