2. jednání přes telekonferenci2. jednání přes telekonferenci

Ve středu 11.6.2020 proběhlo druhé zasedání pomocí telekonference AS FSv ČVUT v Praze. Na tomto jednání bylo mimo jiné schváleno k AS ČVUT v Praze následující:

  1. Návrh změny Volebního řádu AS ČVUT, který ve zkratce umožňuje, aby volby studentských zástupců byly každý rok, ale pouze pro AS ČVUT. Změny se netýkají našeho fakultního senátu.
  2. Návrh změny Kariérního řádu ČVUT.

Dále byly představeny informace z jednání všech komisí FSv.