Aktuální informace k výuce ZS 20/21Aktuální informace k výuce ZS 20/21

Dle emailu, který zaslala včera dne 26.11.2020 proděkanka pro pedagogickou činnost, bylo oficiálně oznámeno, jak bude probíhat zbytek semestru včetně zápočtů a zkoušek.

Od 30.11.2020 do 6.12. bude fakulta ve stupni 4. Níže oficiální text z emailu:

Pro poslední ročníky bakalářských a magisterských studijních programů je kontaktně
možná výuka laboratoří, měření a výuka v terénu ve skupinách maximálně 20 studentů. 
Ostatní výuka probíhá stále on-line. 
Individuální kontaktní konzultace jsou možné pro všechny studenty. 
Pokud vláda vyhlásí v neděli 29.11. stupeň 3, Fakulta stavení na něj přejde až od
7.12.

Zápočty budou výhradně společně s klasifikovaným zápočtem pouze distančně. Zkoušky Vám do 10.12.2020 musí vyučující oznámit.