Členové SKAS

JAKUB HOLAN

předseda Studentské komory Akademického senátu Fakulty stavební
– zástupce fakulty v Akademickém senátu ČVUT
– student doktorského studia (obor Konstrukce a dopravní stavby)
– Katedra betonových a zděných konstrukcí


NINA FEBER

– studentka doktorského studia (obor Pozemní stavby)
– Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí


ROMAN CHYLÍK

– student doktorského studia (obor Konstrukce a dopravní stavby)
– Katedra betonových a zděných konstrukcí


LUCIE JIROTKOVÁ

– studentka magisterského studia (obor Budovy a prostředí)


MAGDALENA KŘEČKOVÁ

– studentka bakalářského studia (obor Konstrukce a dopravní stavby)


PATRIK KUČERA

– student magisterského studia (program Architektura a stavitelství)


MARTIN MOTTL

– student magisterského studia (obor Konstrukce pozemních staveb)


LUBOŠ MUSIL

– student doktorského studia (obor Konstrukce a dopravní stavby)
– Katedra betonových a zděných konstrukcí


MICHAL NÝVLT

– vědecký pracovník a student doktorského studia (obor Pozemní stavby)
– Katedra konstrukcí pozemních staveb


ELIŠKA PTÁČKOVÁ

– studentka bakalářského studia (obor Architektura a stavitelství)


TOMÁŠ TRTÍK

– student doktorského studia (obor Konstrukce a dopravní stavby)
– Katedra betonových a zděných konstrukcí


ONDŘEJ VÁŇA

– student bakalářského studia (obor Geodézie, kartografie a geoinformatika)


ZÁSTUPCE STUDENTŮ V AKADEMICKÉM SENÁTU ČVUT V PRAZE:

MICHAL MARA

– zástupce fakulty v Akademickém senátu ČVUT
– student doktorského studia (obor Fyzikální a materiálové inženýrství)
– Experimentální centrum FSv