Senátní komise

Jako každý fakultní i univerzitní senát, má i náš senát Fakulty stavební ČVUT v Praze hned několik komisí. Tyto komise projednávají a doporučuji nebo nedoporučují návrhy vedení fakulty, změny univerzitního typu a také nápady z řad členů komisí ke schválení či zamítnutí AS FSv ČVUT v Praze.
Spoustu Vašich nápadů na změny můžeme předložit i mi jakožto Vaši zvolení zástupci, neváhejte nás kontaktovat jak emailem, tak klidně i na FB!


LEGISLATIVNÍ KOMISE

Legislativní komise projednává návrhy vnitřních předpisů Fakulty spolu s pozměňovacími návrhy členů AS FSv.
Hlavní náplní činnosti legislativní komise jsou vnitřní předpisy FSv ČVUT v Praze, tj. Jednací řád , Volební řád, Statut FSv a jeho přílohy č.1, Organizační řád, Řád doktorského studia na FSv a Jednací řád Vědecké rady FSv ČVUT.

PŘEDSEDA:
Prof. Ing. Michal Polák, CSc.

ČLENOVÉ Z ŘAD STUDENTSKÉ KOMORY:
Holan Jakub
Křečková Magdalena
Kučera Patrik


EKONOMICKÁ KOMISE

Tato komise projednává všechny ekonomické záležitosti fakulty. Zejména se jedná o Metodiku rozdělení provozních zdrojů fakulty, rozpočet a Zpráva o hospodaření fakulty.

PŘEDSEDA:
Doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

ČLENOVÉ Z ŘAD STUDENTSKÉ KOMORY:
Nina Feber
Holan Jakub
Chylík Roman
Jirotková Lucie
Musil Luboš
Ptáčková Eliška
Trtík Tomáš
Váňa Ondřej


PEDAGOGICKÁ KOMISE

Mezi hlavními tématy řešenými touto komisí patří zejména Podmínky pro přijetí do bakalářského, magisterského a doktorského studia. Řeší se i Směrnice děkana o realizaci studijních programů (tedy projednává se co všechno by takový studijní plán by měl obsahovat a co ne) a metodiku “hodnocení doktorandů”. Mimo jiné se věnuje a vyjadřuje k úpravám a podmínkám Ankety hodnocení studia, uznávání známek z předchozího studia a přípravě přestupkového řádu pro studenty.

PŘEDSEDA:
Ing. Aleš Jíra, Ph.D.

ČLENOVÉ Z ŘAD STUDENTSKÉ KOMORY:
Nina Feber
Holan Jakub
Chylík Roman
Jirotková Lucie
Křečková Magdalena
Ptáčková Eliška


TECHNICKÁ KOMISE

Technická komise přijímá podněty z řad akademické obce v oblasti technických, provozních, komunikačních, rozvojových, investičních a dalších “technických” možností FSv. Řeší např. stav webu, možnosti provozního řádu řádu se správou budovy, rozvoj fakulty – rekonstrukce.

PŘEDSEDA:
Ing. Rostislav Šulc, Ph.D.

ČLENOVÉ Z ŘAD STUDENTSKÉ KOMORY:
Nina Feber
Chylík Roman
Jirotková Lucie
Křečková Magdalena
Kučera Patrik
Mottl Martin
Nývlt Michal
Ptáčková Eliška
Trtík Tomáš
Váňa Ondřej