Studentská komora<br>Akademického senátu Fakulty stavební ČVUT

Studentská komora
Akademického senátu Fakulty stavební ČVUT

Studentská komora je spolu se zaměstnaneckou komorou součástí akademického senátu Stavební fakulty. SK má 12 členů, kteří jsou stejně jako všichni členové AS voleni přímou tajnou volbou na 3 leté funkční období - podrobnosti viz Volební a jednací řád AS ČVUT FSV. Do nového tříletého období 2017–2019 bylo zvoleno celkem 9 doktorandů a 2 studenti bakalářských programů a jeden student z magisterského stupně studia – za vaše hlasy a projevenou důvěru vám moc děkujeme.

Chtěli bychom být senátoři, kteří tu jsou hlavně pro vás. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv námětem: Chybí vám ve škole něco konkrétního, co by mohlo zlepšit naše studijní prostředí? Obraťte se na nás! A my se budeme snažit váš nápad prosadit na nejbližším zasedání senátu. Nezapomeňte, že zasedání senátu jsou veřejná, a tedy přístupná všem!

SK kromě pravidelných zasedání dále pořádá nebo se podílí na pořádání různých společenských akcí. Nejvýznamnější z nich je Ples Fakulty stavební. Letos jsme také pořádali studentskou konferenci KOSTAF, což je akce, na které se shledávají zástupci studentských komor stavebních fakult napříč Českou a Slovenskou republikou.