O nás

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY A DĚNÍ NA FAKULTĚ:
– další info v sekci Novinky

Studentská komora
Akademického senátu Fakulty stavební ČVUT v Praze

Studentská komora (SK) je spolu se zaměstnaneckou komorou součástí Akademického senátu (AS) Stavební fakulty ČVUT v Praze. SK má 12 členů, kteří jsou stejně jako všichni členové AS voleni přímou tajnou volbou studenty i zaměstnanci na tříleté funkční období. Do nového tříletého období 2020–2022 bylo zvoleno celkem 6 studentů bakalářského a magisterského studia a 6 doktorandů.

HLAVNÍ ZÁJMY A ČINNOSTI:
  • Zastupování studentů na Fakultě stavební a hájení jejich zájmů
  • Projednávání a schvalování dokumentů po boku akademických pracovníků v rámci komisí
  • Podílení se na legislativních, ekonomických (hlavně schvalování rozpočtu), pedagogických a technických změnách
  • Navrhování podmětů k AS ČVUT
  • Volba děkana
  • A další…

Velice rádi převezmeme Vaše nápady a názory k dalšímu projednání k vedení fakulty. Další velmi důležitou součástí je anketa konající na každém konci semestru – prosíme vyplňujte ji!!!

Pokud Vás nebaví sledovat webové stránky, můžete nás sledovat na FB nebo nově i na INSTAGRAMU!!