Studentská komora
Akademického senátu
Fakulty stavební ČVUT

Spolu se zaměstnaneckou komorou jsme součástí Akademického senátu Fakulty stavební ČVUT v Praze. SK má 12 členů, kteří jsou stejně jako všichni členové AS voleni přímou tajnou volbou studenty i zaměstnanci na tříleté funkční období.
12

Studentských
senátorů

4000+ 

Zastoupených
studentů

40 %

Akademického
senátu

4

Hlavní
komise senátu

Zastupujeme studenty
a hájíme jejich zájmy.


Projednáváme a schvalujeme dokumenty po boku
akademických pracdffasfgdgdovníků v rámci komisí

Podíme se na legislativních, ekonomických,
pedagogických a technických změnách

Navrhujeme podměty k AS ČVUT a volíme děkana

Aktuality

21.3. 2023

Zasedání AS FSV na konci března

Tradičně poslední středu v měsíci zasedne
AS FSv. Tentokrát zasedání připadne na středu 27.3.2024 od 9:00 v zasedací místnosti B169. Přijďte si v roli diváka poslechnout, o čem se bude jednat. 

Program zasedání:

 1. Schválení zápisu z 8. řádného zasedání AS FSv ze dne 31.1.2024

 2. Doplnění studentské komory AS FSv
  (Ing. Tomáš David)

 3. Úvodní slovo děkana (děkan prof. Máca)

 4. Metodika rozdělení provozních zdrojů FSv
  na rok 2024 (děkan prof. Máca, tajemník
  Dr. Matějka)

 5. Projednání magisterského studijního programu Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (prof. P. Kabele)

 6. Návrh nového člena Vědecké rady FSv (děkan prof. Máca)

 7. Návrh na udělení Šolínovy medaile
  Ing. Večeřemu (děkan prof. Máca)

 8. Informace z Ekonomické komise a ze spol. zasedání EK a PK (prof. Cajthaml)

 9. Informace z Legislativní komise (prof. Polák)

 10. Informace z AS ČVUT (prof. Wald, Ing. arch. Černá)

 11. Různé

18.3. 2024

Zasedání Legislativní komise

Téma: Metodika rozdělení provozních nákladů

6. 3. 2024

Zasedání Legislativní komise

Téma: Organizační řád FSv


3. 11.  2023

Vyhlášení volby do Studentské komory AS ČVUT v obvodu FSv.

Viz samostatný bod výše.


1. 11. 2023

Zasedání akademického senátu FSv ČVUT

V rámci jednání byly projednány následující body. Zápis bude zveřejněn později.

 1. Schválení zápisu z 5. řádného zasedání AS FSv ze dne 4.10. 2023

 2. Úvodní slovo děkana (děkan prof. Máca)

 3. Podmínky pro přijetí do Bc. a Mgr. studijních programů na FSv (prod. prof. Pešková)

 4. Rozdělení provozních zdrojů na rok 2023 (děkan prof. Máca, tajemník Dr. Matějka)

 5. Informace z Pedagogické komise (doc. Jíra)

 6. Informace z Ekonomické komise (prof. Cajthaml)

 7. Informace z AS ČVUT (prof. Wald, Ing. arch. Černá, Ing. Váňa)

 8. Diskuse k výši mezd a stipendií na FSv (Ing. Šejna) 

 9. Různé


4. 10. 2023

První zasedání AS FSv v zimním semestru

Po prázsninách bylo první zasedání AS FSv.

Program:

 1. Schválení zápisu ze 4. řádného zasedání AS FSv ze dne 21.6. 2023

 2. Úvodní slovo děkana (děkan prof. Máca)

 3. Zpráva studentského ombudsmana FSv (Dr. Dočkal)

 4. Vyhlášení volby do Studentské komory AS ČVUT v obvodu FSv

 5. Projednání magisterského studijního programu Učitelství stavebních předmětů pro střední školy (prof. Pešková, prof. Pavlíková)

 6. Nominace studentských zástupců za FSv do oblasti akreditace Stavebnictví v rámci institucionální akreditace

 7. Informace z AS ČVUT (prof. Wald, Ing. arch. Černá, Ing. Váňa)

 8. Různé

10. - 12. 5. 2023

KOSTAF 2023

Část našichstudentských senátorů se zúčastnila v Ostravě 20. ROČNÍKU KONFERENCE STAVEBNÍCH FAKULT

S kolegy ze stavebních fakult Ostravy, Brna, Žiliny, Bratislavy a Košic jsme diskutovali jak lze ještě zlepšit studium na stavebních fakultách a vyměňovali si zkušenosti.


26. 4. 2023

Zasedání akademického senátu FSv ČVUT

V rámci jednání byly projednány následující body. Zápis bude zveřejněn později.

 1. Schválení zápisu z 2. řádného zasedání AS FSv ze dne 22.2. 2023

 2. Úvodní slovo děkana (děkan prof. Máca)

 3. Metodika rozdělení finančních prostředků na FSv (děk. prof. Máca, taj. Dr. Matějka)

 4. Informace z Technické komise (doc. Litoš)

 5. Informace z Pedagogické komise (doc. Jíra)

 6. Informace z Ekonomické komise (prof. Cajthaml)

 7. Informace z AS ČVUT (prof. Wald, Ing. arch. Černá, Bc. Váňa)

 8. Různé


17. 11. 2022

Nově zvolení senátoři

Dnešním dnem bylo dílčí volební komisí zveřejněn seznam úspěšně zvolených kandidátů do AS ČVUT a AS FSv ČVUT. Všem zvoleným senátorům blahopřejeme! :))
https://portal.fsv.cvut.cz/senat/volby22/


E-mail

skas.fsv@gmail.com

Instagram

skas_fsv

Místnost

D1019

Adresa

Thákurova 2077/7
160 00 Praha 6 – Dejvice