Studentská komora
Akademického senátu
Fakulty stavební ČVUT

Spolu se zaměstnaneckou komorou jsme součástí Akademického senátu Fakulty stavební ČVUT v Praze. SK má 12 členů, kteří jsou stejně jako všichni členové AS voleni přímou tajnou volbou studenty i zaměstnanci na tříleté funkční období.
12

Studentských
senátorů

4000+ 

Zastoupených
studentů

40 %

Akademického
senátu

4

Hlavní
komise senátu

Zastupujeme studenty
a hájíme jejich zájmy.


Projednáváme a schvalujeme dokumenty po boku
akademických pracovníků v rámci komisí

Podíme se na legislativních, ekonomických,
pedagogických a technických změnách

Navrhujeme podměty k AS ČVUT a volíme děkana

Aktuality

10. - 12. 5. 2023

KOSTAF 2023

Část našichstudentských senátorů se zúčastnila v Ostravě 20. ROČNÍKU KONFERENCE STAVEBNÍCH FAKULT

S kolegy ze stavebních fakult Ostravy, Brna, Žiliny, Bratislavy a Košic jsme diskutovali jak lze ještě zlepšit studium na stavebních fakultách a vyměňovali si zkušenosti.


26. 4. 2023

Zasedání akademického senátu FSv ČVUT

V rámci jednání byly projednány následující body. Zápis bude zveřejněn později.

  1. Schválení zápisu z 2. řádného zasedání AS FSv ze dne 22.2. 2023

  2. Úvodní slovo děkana (děkan prof. Máca)

  3. Metodika rozdělení finančních prostředků na FSv (děk. prof. Máca, taj. Dr. Matějka)

  4. Informace z Technické komise (doc. Litoš)

  5. Informace z Pedagogické komise (doc. Jíra)

  6. Informace z Ekonomické komise (prof. Cajthaml)

  7. Informace z AS ČVUT (prof. Wald, Ing. arch. Černá, Bc. Váňa)

  8. Různé


20. 4. 2023

Spuštění nových webových stránek

Máme nové webové stránky!

19. 4. 2023

Jednání Technické komise a Ekonomické komise AS FSv ČVUT

Byl projednám návrh Metodiky rozdělení finančních prostředků na FSv, otázka budoucnosti plotrovny na FSv ČVUT, kdy byly představeny výsledky ankety od našich studentů a další důležité body.

11. 1. 2023

První zasedání nového senátu

Proběhla první schůze.

17. 11. 2022

Nově zvolení senátoři

Dnešním dnem bylo dílčí volební komisí zveřejněn seznam úspěšně zvolených kandidátů do AS ČVUT a AS FSv ČVUT. Všem zvoleným senátorům blahopřejeme! :))
https://portal.fsv.cvut.cz/senat/volby22/


SKAS FSv ČVUT v Praze

Místnost D1019
Thákurova 2077/7
160 00 Praha 6 – Dejvice